“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?”

1 Johannes 3:17

Over Henk Morren

Henk Morren, directievoorzitter van Schuiteman Accountants, is secretaris van Double Harvest. Tot zijn takenpakket behoren onder meer het onderhouden van contacten met externen, zoals de overheid of advocaten. Zo bespreekt Morren bijvoorbeeld jaarrekeningen en investeringsplannen, controleert de juridische status van de organisatie of specifieke projecten en regelt vergunningen.
Sinds 1993 is hij al bij de stichting betrokken. In dat jaar kwam hij, via Bert Lemkens, de familie Van Wingerden en Gert van Putten, voor het eerst in Ethiopië.
Het creëren van werkgelegenheid vindt Morren een van de mooiste resultaten die Double Harvest in Ethiopië heeft geboekt. Hij geniet ervan dat afhankelijke mensen, zoals weduwvrouwen of gescheiden vrouwen, toch een inkomen hebben.
Ook wordt hij enorm opgebouwd door de puurheid van het geloof van veel Ethiopiërs. Dat ze – zonder allerlei toeters en bellen – een heel diepe omgang met God hebben. Dat ziet hij in alles terug. Tot en met het Bijbeltje, dat ergens in een hoekje van de boerderij ligt.

Henk Morren