“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?”

1 Johannes 3:17

Missie en visie

De stichting Double Harvest ziet zich geplaatst voor de missie voedsel voor de maag én voor het hart te bieden. In die volgorde. Immers, iemand met honger kan maar moeilijk naar de boodschap van het evangelie luisteren. Het is ons verlangen – en daarnaar streven we dan ook – om heel Ethiopië van dit meerdimensionale voedsel te kunnen bedienen.

Kernwoord in onze missie is kennisoverdracht. Of, om het simpel te zeggen: we leren ‘het’ de mensen, zodat ze ’t vervolgens zelf kunnen. En dat ‘het’ is heel breed. Van yoghurt maken tot kwalitatief onderwijs bieden, van efficiënt eieren produceren tot een weeshuis runnen.

Een ander elementair begrip in onze projecten is discipline. Die proberen we op mensen over te brengen op het vlak van arbeid, bijvoorbeeld door in alle projecten een zeer gedetailleerde rapportage van alle activiteiten te organiseren. Zonder rapportage verstrekken we geen geld. Van productie tot verkoop wordt alles zeer nauwkeurig geregistreerd, zodat er verantwoording kan worden gevraagd en afgelegd. Maar die discipline geldt ook als het gaat om hun persoonlijk geloof. We willen Ethiopiërs op een bijbelgetrouwe manier voorleven en de navolging van Christus op een liefdevolle en geduldige manier op hen overbrengen.

Projecten die Double Harvest initieert, begeleidt, financiert en ondersteunt worden na verloop van tijd altijd overgedragen. Bij onder meer Kuriftu, Maranatha School, Genesis Farm, Alema Farm en Holland Diary is dat inmiddels gebeurd.