“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben,
en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?”

1 Johannes 3:17

Contact:
Stichting Double Harvest is gevestigd in Terschuur. Heeft u een vraag voor ons of wilt u ons iets vertellen: neem contact op via gvanputten@zonneeifarm.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Stichting Double Harvest is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn. Onderstaand vindt u onze ANBI-gegevens.

Stichting Double Harvest
RSIN 815094966

Doelstelling en missie
Double Harvest neemt deel aan christelijk zendingswerk in onderontwikkelde landen. Dat doet zij door te voorzien in landbouwprogramma’s en die te ontwikkelen, wetenschappelijke kennis te ontsluiten aan inwoners en hen aan te moedigen in het aanleggen van weidegronden teineinde de melkproductie te stimuleren. Ook assisteert Double Harvest in het opzetten van klinieken, preventieve gezondheidsprojecten en voorbeeldprojecten van landbouwproductie. In het tonen van een christelijke levenshouding en het realiseren van genoemde projecten wil Double Harvest mensen bewust maken van de liefde die Jezus Christus voor hen koestert.

Jaarverslag en financiën

Via de volgende link kunt u het financiële jaarverslag van 2019 en het beleidsplan van Double Harvest downloaden. In het kader van ons beloningenbeleid melden wij dat Double Harvest geen beloningen verstrekt.Daarbij treft u tevens een financieel verslag, een actuele rapportage van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording aan. In het kader van ons beloningenbeleid melden wij dat Double Harvest geen beloningen verstrekt.

Uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2013 heeft Double Harvest haar doelstellingen gecontinueerd, door het Evangelie van Jezus Christus te verbreiden in ontwikkelingslanden en tegelijkertijd in die landen te helpen door diverse landbouw- en veeteeltprojecten op te zetten. Op de diverse farms vinden inmiddels honderden mensen werk en opleiding. Verschillende werknemers konden bovendien hun eigen bedrijfje starten. In de jaren 2010 en 2011 zijn mede daartoe leningen verstrekt aan Maranatha Holding B.V. En Genesis Farm Ethiopia PLC.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Double Harvest bestaat uit een voorzitter (Gert van Putten) en een secretaris (Henk Morren).